APS Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
KALİTE
Çevre Politikası

Yürütülen faaliyetler sırasında, müşteri, tedarikçi ve diğer kuruluşlarla güven ortamında, karşılıklı işbirliği içinde, çevreye duyarlı çalışmayı, kirliliği önlemeyi ve çevre kazalarını en aza indirmeyi kendimize görev edinir ve bu amaç doğrultusunda koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.

Çevre açısından yerel yasa ve yönetmelikleri takip eder; bünyemizdeki alanları ve üretimlerimizi yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği biçimde düzenler ve yürütür, oluşacak değişikliklere uyum sağlarız.

Çevre adına kuruluşumuzda oluşabilecek tüm çevre boyutlarını tanımlar ve çevreye etkilerini kabul edilebilir seviyeye çekecek önlemleri alırız. Tüm çevre boyutlarımız, çevre etkilerimiz ve aldığımız önlemler konusunda çalışanlarımızı, misafirlerimizi ve taşeronlarımızı bilgilendiririz.

Çevreye uyumlu çalışmayı etkin kılmak için tüm çalışanlarımızın katkısını amaçlar, yapılacak çalışma uygulamalarıyla bilinçlendirir ve eğitiriz.

Çevreyi kirletmeyecek ve tehdit etmeyecek şekilde faaliyet gösteren tedarikçilerle çalışmaya özen gösterir, gerektiğinde bu bilinci geliştirmede işbirliği içinde oluruz.

ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için hedefler belirler, periyodik gözden geçirme faaliyetleri ile sürekli iyileştiririz.

Doğayı koruma ve ormansızlaşmayı önlemeyle ilgili yasa ve uygulamaları takip eder ve uygularız.

Doğanın korunması yüksek değerleri ve yüksek karbon deposu ormanların zarar görmesini engelleyecek önlemleri alırız.

Kullanım şekli işletmemiz tarafından değiştirilecek arazi sonucu oluşabilecek ormansızlaşmayı önlemek üzere eşdeğer ağaçsız bir araziyi ağaçlandırırız.